Att andas

Medveten andning, pranayama, är en central del i yogan. Inom lifeyoga är det framför allt två olika andningstekniker som återkommer i passen: djupandning och eldandning/breath of fire.

Djupandning

Djupandning är en form av andning som på ett enkelt sätt hjälper dig att slappna av. Det är den andning du hade som barn och som de flesta av oss kommit ur kontakt med p.g.a. stress. Andningen sker genom näsan om inte annat är specificerat.

Vid inandning: slappna av i magmusklerna och låt diafragman falla ned mot magtrakten. Låt magen utvidgas och fortsätt att fylla lungorna med luft ända upp till bröstet och nyckelbenen.

Vid utandning: töm först bröstet på luft och sedan magen. Den sista luften pressas ut ur lungorna genom att du drar in magmusklerna.

Träna gärna djupandning genom att lägga en hand på magen och en på bröstet, för att kontrollera att du gör rätt. Det är lättast att lära sig andas långa, djupa andetag genom att ligga ner på rygg. Ligg så bekvämt som möjligt och försök slappna av i kroppen. Det är viktigt att magen är avslappnad.

Effekter av djupandning:

  • Lugn och avslappning
  • Motverkar stress
  • Ger energi och koncentrationsförmåga
  • Hjälper dig att kontrollera tankar och känslor
  • Ger dig uthållighet och tålamod

Eldandning /Breath of fire

I denna form av andning som används mycket ofta i Livsyoga är fokus lagt på naveln. Andningen sker snabbt (2-3 ggr/sekund) och utan betoning på varken in- eller utandning.

Vid inandning: slappna av i magen, så att den kan utvidgas som vid djupandning.

Vid utandning: tryck ut luften genom att pressa navelpunkten och magen mot ryggraden. Bröstet förblir avslappnat.

Andningen ska kännas i navelområdet, men vara lätt och avslappnad.
I början när du praktiserar eldandning kan du uppleva att du får betoning på endera ut- eller inandning. Men med träning kommer du att hitta rätt balans i andningen. Eldandning ska utföras med stängd mun om inte annat anges. Du bör lära dig att behärska denna mycket kraftfulla form av andning långsamt och metodiskt, eftersom den ofta utlöser direkta avgiftningssymptom i kroppen. Om du känner tillfällig yrsel eller illamående när du utför andningen: slappna av och sluta med eldandningen för att ge gifterna en chans att filtrera
ut.

Effekter av eldandning:

  • Gör dig klartänkt och fokuserad
  • Ökar cirkulation och energiflöde
  • Rensar ut gifter och slaggprodukter

OBS! Praktisera inte eldandning vid menstruation eller graviditet. Andas då istället med långa djupa andetag.

 Att ta kontroll över dina andetag kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt mående och i förlängningen ditt liv. Prova gärna följande andningsövningar föra att stilla ditt sinne och ge kroppen ny energi. Och kom ihåg: tappa inte modet om du tappar koncentrationen. Ta nya tag och kom tillbaka med nytt fokus på dina andetag!


Meditation för lugn - andas genom vänster näsborre

Sitt i skräddarställning och vila vänster hand på vänster knä. Håll ryggen rak. Pressa tummens topp mot pekfingertoppen och håll de övriga fingrarna utsträckta. Täpp till höger näsborre med höger hands tumme. Håll de andra fingrarna sträckta. Andas långa djupa andetag in och ut genom vänster näsborre. Håll koncentrationen riktad mot andningens in- och utflöde. Fortsätt under 3 minuter. Avsluta med att lägga ned höger hand på höger knä och pressa tummen mot pekfingret. Ta några andetag genom båda näsborrarna. Andas in och håll andetaget i 10 sekunder. Andas ut. Öppna ögonen kom tillbaka till rummet.

Som alternativ kan du utföra övningen när du sitter på en stol. Se till att hela fotsulorna är i golvet. Vila händerna på låren.

Att andas genom vänster näsborre har en lugnande och kylande inverkan på sinnet.


Meditation för balans och centrering - växelvis andning

Sitt i skräddarställning med rak rygg. Täpp till den högra näsborren med höger hands tumme och ta ett djupt andetag genom vänster näsborre. Täpp sedan till vänster näsborre med pekfingret och andas ut genom den högra näsborren. Andas sedan in genom höger näsborre och ut genom vänster näsborre. Fortsätt sedan att andas växelvis genom vänster och höger näsborre genom att täppa till näsborrarna. Kom ihåg att du andas alltid ut genom näsborren först och sedan in innan du växlar näsborre. Fortsätt under 3 –11 min.

Som alternativ kan du utföra övningen när du sitter på en stol. Se till att hela fotsulorna är i golvet. Vila händerna på låren.

Att andas växelvis gör dig både lugnare och mer energifylld. Den kan vara bra om du står inför en laddad situation när du behöver vara fokuserad. Den är också bra att göra på eftermiddagen om du börjar bli okoncentrerad och trött, men har fler arbetsuppgifter framför dig.

robin-benzrihem-YDLiKD8ZLeA-unsplashjpg