Meditation för livskraft och andlig uthållighet

Sitt i lätt meditationsställning (skräddarställning) eller på en stol med kroppens vikt jämt fördelad på båda fötter som vilar mot golvet. Sträck upp armarna ovanför huvudet, sammanfläta fingrarna, med handflatorna nedåtvända. Böj armbågarna, sänk ned händerna till ca 15 cm från hjässan. Ögonen ska vara en tiondels öppna. Andas in djupt och håll andan. Andas ut fullständigt och håll andan. Andas långa, djupa och fullständiga andetag. Fortsätt under 11 minuter. Efter att du har vant dig vid denna meditation kan du långsamt utöka tiden till 31 minuter. Välj om du vill meditera i tystnad, eller till musik som gör dig lugn.

Ryggraden ska vara rak och händerna hålls hela tiden över huvudet. Under meditationens första minut kan det hända att det bara känns obehagligt, men om du håller ut genom smärtan kommer du att kunna nå djup avslappning.


Lycka till!